Více než 2000 produktů

Množstevní slevy

k.madejczyk@allbag.pl

5% sleva

Pro první objednávku

ALLBAGWITA

Kam vyhodit krabici od mléka? Dáme vám nápovědu

Gdzie wyrzucić karton po mleku? Podpowiadamy

Tomasz Woźniak |

Třídění odpadu je téma, které stále vzbuzuje u mnoha Poláků pochybnosti. Přestože přes 90 % z nás deklaruje třídění odpadu, některé druhy obalů stále představují výzvu. Jedním z nich jsou kartony od mléka nebo džusů , lidově nazývané tetrapaky. Mají se házet do popelnice na papír nebo třeba do plastové frakce? Odpověď na tuto otázku může být zásadní pro úspěšnou recyklaci.

Co jsou krabice od mléka ?

Kartony na mléko , džusy a další tekuté potravinářské výrobky jsou tzv. vícemateriálové obaly. Skládají se z několika vrstev různých surovin - především papíru, ale také plastové fólie a tenkého hliníkového povlaku. Tato komplexní struktura má zajistit optimální ochranu obsahu před vnějšími faktory, jako je světlo nebo kyslík.

Proč nejdou krabice od mléka na papír?

Intuitivně by se mohlo zdát, že krabice od mléka by měly jít do kontejneru na papír a lepenku. Odborníci na odpadové hospodářství však jednoznačně konstatují, že jde o nesprávný přístup. Přestože papír tvoří přibližně 60-75 % hmotnosti tohoto typu obalů, zbývající vrstvy z plastu a hliníku znemožňují jejich zařazení pouze do papírového odpadu.

Správné oddělení krabic od mléka

Kartony od mléka , džusů, omáček a dalších tekutých produktů by měly být v souladu s platnými směrnicemi vhazovány do žlutého kontejneru určeného na plasty a kovy. Jedině tak lze zajistit jejich správné zpracování a znovuzískání druhotných surovin.

Proč je důležité oddělovat krabice od mléka ?

Třídění odpadu, včetně správné manipulace s kartony od mléka, je zásadní pro efektivní recyklaci. Vícemateriálové obaly se obtížně zpracovávají, protože se skládají z různých surovin, které nelze snadno oddělit. Když kartony od mléka skončí ve směsném odpadu, proces recyklace se výrazně zkomplikuje a může dojít ke ztrátě některých cenných surovin.

Jak se recyklují krabice od mléka ?

Kartony od mléka jsou podrobeny speciálnímu recyklačnímu procesu, který umožňuje znovuzískání surovin, ze kterých jsou vyrobeny. První fází je oddělení vrstev - papíru, plastové fólie a hliníku. Poté je papír skartován a podroben procesu zvlákňování, díky kterému lze získat celulózová vlákna. Plasty a hliník se zase používají k výrobě nových produktů, např. zahradního nábytku nebo prvků v energetice.

Výhody recyklace kartonů od mléka

Správná segregace a recyklace kartonů od mléka přináší hmatatelné výhody. Za prvé umožňuje získat cenné suroviny, jako je papír, plasty a hliník, které lze znovu použít. Za druhé, snižuje množství odpadu odváženého na skládky, což přispívá k ochraně přírodního prostředí. Za třetí, recyklace kartonů od mléka podporuje rozvoj oběhového hospodářství, ve kterém se ničím neplýtvá a všechny materiály se znovu používají.

Upcyklace krabic od mléka

Kartony od mléka nejsou jen odpadem k recyklaci, ale také zajímavým materiálem pro upcyklaci – dává starým předmětům novou funkčnost. Z kartonu si můžete sami vyrobit mnoho praktických i dekorativních předmětů, jako jsou květináče, organizéry na psací stůl, krmítka pro ptáčky nebo dekorace do dětského pokoje. Vše, co potřebujete, je trocha kreativity, nůžky, lepidlo a trocha fantazie, abyste dali svým kartonovým krabicím druhý život.

 

Jak správně připravit kartonové krabice k recyklaci?

Aby byly krabice od mléka zařazeny do správné odpadní frakce, měli byste si pamatovat několik důležitých věcí. Nejprve je třeba obal vyprázdnit a důkladně omýt. Za druhé by měly být zploštělé nebo složené, aby zabíraly méně místa v nádobě. Za třetí, stojí za to odstranit z krabic všechny další prvky, jako jsou uzávěry nebo štítky. Díky tomu bude celý proces recyklace probíhat efektivněji.

Zanechat komentář